Cart

The cart is empty

Modelleren van Ruimtes en Gebouwen

200,00 € each

+

Dit document bevat richtlijnen voor het modelleren van ruimtes en gebouwen in Gellish.

Het verdient aanbeveling dit document te lezen in samenhang met het Engelstalige Gellish Modelling Method - Part 4, Facility Information Management, waarin beschreven staat hoe een Installatie of een Bouwwerk Informatiemodel (BIM) gespecificeerd zou moeten worden.

De Gellish Expressie Tabel waarin Gellish uitdrukkingen gedocumenteerd worden staat beschreven in het eveneens Engelstalige document: 'Gellish Syntax and Contextual Facts' dat kosteloos beschikbaar is via de download optie op deze website: http://www.gellish.net/downoads.